Home ระบบไฟฟ้า ไข้ข้อข้องใจ : ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึงอะไร

ไข้ข้อข้องใจ : ความปลอดภัยในการทำงาน หมายถึงอะไร

by admin
232 views
ไขข้อข้องใจความปลอดภัยในการทำงาน

ความปลอดภัยในการทำงาน ต้องทำอย่างไร

อันตรายในที่ทำงาน ที่พบเห็นได้บ่อยๆ ประกอบด้วยอันตรายจากอะไรบ้าง อันตรายด้านความปลอดภัยมีอยู่ในสถานที่ทำงานทุกแห่ง แต่คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอันตรายใดที่อาจเป็นอันตรายต่อพนักงานมากที่สุด เมื่อระบุ อันตรายในที่ทำงาน คุณจะสามารถควบคุมหรือกำจัดอันตรายเหล่านั้นได้ดีขึ้น และป้องกันอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน เสริมสร้าง ความปลอดภัยในการทำงาน และการหยุดทำงานได้

ประการแรก ขั้นตอนสำคัญในระเบียบการด้านความปลอดภัย คือ การดำเนินการประเมินอันตรายด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนทั้งสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์ทุกประเภท ก่อนเริ่มต้นใช้งาน ในการประเมินอันตรายและความเสี่ยงด้านความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือ ต้องละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะท้ายที่สุดแล้ว คุณไม่สามารถปกป้องพนักงานของคุณจากอันตรายที่คุณไม่รู้และไม่ได้เตรียมรับมือได้ หลีกเลี่ยงจุดบอดในขั้นตอนความปลอดภัยในที่ทำงานของคุณโดยคำนึงถึงอันตรายในที่ทำงาน

ไม่ว่าคุณจะทำงานที่ไหนหรืออยู่ในอุตสาหกรรมใดย่อมมีอันตรายอยู่เสมอ การระบุประเภทของอันตรายจะทำให้ง่ายต่อการบรรเทาและจัดระเบียบเมื่อต้องจัดการกับปัญหาเหล่านั้น อันตรายในที่ทำงานที่พบบ่อย ได้แก่

อันตรายจากการทำงาน

1. อันตรายในที่ทำงาน ทั่วไป

อันตรายทั่วไปที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานในที่ทำงานโดยตรง นอกจากเครื่องจักรหรือสถานที่ก่อสร้างแล้ว อันตรายทั่วไปที่พบได้บ่อยคือสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ เจ็บป่วย และเสียชีวิตได้ จากข้อมูลของสภาความปลอดภัยแห่งชาติ ในปี 2559 มีคนจำนวน 34,673 คนในอเมริกาเหนือเสียชีวิตจากการหกล้มที่บ้านและที่ทำงาน อันตรายทั่วไปเป็นความเสี่ยงในที่ทำงานที่พบบ่อยรวมถึง

 • สิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดการสะดุดได้ เช่น สายไฟที่พาดบนพื้น
 • สิ่งใดก็ตามที่อาจทำให้เกิดการหกล้ม เช่น การทำงานจากที่สูง รวมถึงบันได นั่งร้าน หลังคา หรือพื้นที่ทำงานบนที่สูง
 • ชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เคลื่อนไหวซึ่งผู้ปฏิบัติงานสามารถสัมผัสได้โดยไม่ตั้งใจ
 • อันตรายจากไฟฟ้า เช่น สายหลุด พินกราวด์ขาด และสายไฟที่ไม่เหมาะสม
 • อันตรายจากงานอับอากาศ

2. อันตรายทางชีวภาพ

คำจำกัดความของอันตรายทางชีวภาพ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า อันตรายของสารชีวภาพใดๆ ก็ตามที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ อันตรายทางชีวภาพรวมถึงการได้รับอันตรายหรือโรคจากการทำงานกับสัตว์ คน หรือวัสดุจากพืชที่ติดเชื้อ สถานที่ทำงานที่มีอันตรายด้านความปลอดภัยประเภทนี้ พบได้บ่อยใน โรงพยาบาล หรืออาชีพกลางแจ้งต่างๆ ประเภทของอันตรายทางชีวภาพรวมถึง

 • เลือดและของเหลวในร่างกายอื่นๆ
 • เชื้อรา/รา
 • แบคทีเรียและไวรัส
 • พืช
 • แมลงกัดต่อย
 • มูลสัตว์และมูลนก

3. อันตรายในที่ทำงาน ทางกายภาพ

อันตรายทั้งหมดในที่ทำงานของคุณ อันตรายทางกายภาพอาจเป็นสิ่งที่เห็นได้น้อยที่สุด อันตรายทางกายภาพไม่ใช่สิ่งที่คุณมองเห็นหรือสัมผัสได้เสมอไป อันตรายทางกายภาพส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นอันตราย ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องอยู่กลางแดดกลางแจ้งเป็นเวลานานอาจได้รับอันตรายต่อร่างกาย ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อสุขภาพ อันตรายทางกายภาพอาจเป็นปัจจัยในสิ่งแวดล้อมที่สามารถทำร้ายร่างกายโดยไม่จำเป็นต้องสัมผัส อันตรายทางกายภาพรวมถึง

 • การแผ่รังสี รวมถึงวัสดุที่ก่อให้เกิดไอออนและไม่ก่อให้เกิดไอออน
 • การได้รับแสงแดด รังสีอัลตราไวโอเลตสูง
 • ก๊าซภายใต้ความกดดัน
 • อุณหภูมิสุดขั้ว – ร้อนและเย็น
 • เสียงดังอย่างต่อเนื่อง

4. อันตรายจากการยศาสตร์

อันตรายด้านความปลอดภัยตามหลักสรีรศาสตร์เกิดขึ้นได้เนื่องจากประเภทของงาน ตำแหน่งของร่างกาย และสภาพการทำงานสร้างความเครียดให้กับร่างกาย เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะสังเกตเห็นเนื่องจากไม่ได้สังเกตเห็นความเครียดในร่างกายของบุคคลในทันท หรืออาจเกิดจากการทำงานในท่าเดิมๆ ซ้ำๆ อันตรายจากการยศาสตร์รวมถึง

 • เวิร์กสเตชันและเก้าอี้ที่ไม่เหมาะสม
 • การยกสิ่งของบ่อยๆ ด้วยท่าทางที่ไม่ถูกต้อง
 • ท่าทางการทำงานที่ไม่ดี
 • การเคลื่อนไหวซ้ำๆ
 • ใช้แรงมากเกินไปโดยเฉพาะถ้าต้องทำบ่อยๆ
 • การสั่นสะเทือนมากเกินไป

อันตรายจากสารเคมีในที่ทำงาน

5. อันตรายจากสารเคมี

อันตรายจากสารเคมีเกิดขึ้นเมื่อผู้ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารเคมีในสถานที่ทำงานในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมีแต่ละคนมีความไวต่อการรับสัมผัสที่แตกต่างกัน ทำให้ความเป็นอันตรายแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งอันตรายจากสารเคมีมีดังต่อไปนี้

 • ของเหลว เช่น ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สี กรด ตัวทำละลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์อันตรายอยู่ในภาชนะที่ไม่มีฉลาก
 • ไอระเหยและควันที่เกิดจากการเชื่อมหรือการสัมผัสกับตัวทำละลาย
 • ก๊าซ เช่น อะเซทิลีน โพรเพน คาร์บอนมอนอกไซด์ ฮีเลียม
 • ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตรายและวัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเบนซิน ตัวทำละลาย และสารเคมีที่ระเบิดได้
 • สารกำจัดศัตรูพืช

6. อันตรายจากสิ่งแวดล้อม

ประการสุดท้ายคืออันตรายจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้และอยู่นอกเหนือการควบคุม ทำให้อาจเกิดอันตรายขึ้นได้ อันตรายจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • อุณหภูมิสูง (ความร้อนและความเย็นที่เป็นอันตราย)
 • ฝนตกหนักมาก
 • มลพิษ (ฝุ่นและควัน)
 • สัตว์มีพิษ

สรุป

การทำงานไม่ว่าจะเป็นงานอะไรสิ่งที่สำคัญ คือ นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับความรู้และฝึกอบรมความปลอดภัยตามกฎหมาย ในสถานที่ทำงานทุกที่ย่อมมีอันตรายแฝงอยู่เสมอ การป้องกันและควบคุมอันตรายขั้นตอนแรกจะต้องระบุขั้นตอนงานให้ครบถ้วนเพื่อที่จะสามารถระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ หากเราสามารถระบุอันตรายได้ครอบคลุมเท่าไหร่ ก็จะสามารถป้องกันอันตรายได้มากเท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมบทความเกี่ยวกับโรงานอุตสาหกรรม ให้คุณได้ทราบความสำคัญของโรงานอุตสหกรรมในชีวิตประจำวันของคุณ

เรื่องล่าสุด

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by deveindus