Home พื้นฐาน รู้ถึง : บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จป บริหาร

รู้ถึง : บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร จป บริหาร

by admin
196 views
บทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย หรือที่เรียกว่า จป.บริหารก็มีด้วยกันอยู่หลากหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานไปจนถึงระดับสั่งการ ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า จป.ในแต่ละบริษัทนั้นมีความสำคัญอย่างมากต่อการทำงานของพนักงาน เพราะจะทำให้พนักงานมีสวัสดิภาพที่ดีในการทำงาน และมั่นใจได้ว่าการทำงานภายในบริษัทนั้นจะมีความปลอดภัย ไม่ต้องกลัวอันตรายระหว่างการทำงาน หลาย ๆ คนคงรู้จักจป.กันดีอยู่แล้ว เดี๋ยววันนี้เราไปรู้จักกับ จป.บริหาร พร้อมกันเลยดีกว่า ว่ามีความสำคัญอย่างไรบ้าง มีหน้าที่อะไรบ้าง

หน้าที่ความรับผิดชอบของ-จป-บริหาร

หน้าที่ความรับผิดชอบของ จป.บริหาร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับผู้บริหาร หรือที่เรียกว่า จป บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าองค์กรปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จปบริหาร มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการปกป้องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ซึ่ง จป.บริหารก็จะมีหน้าที่รับผิดชอบมากกว่าจป.ทั่วไป รวมถึง

 • การพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
 • ให้คำแนะนำในฐานะผู้นำ ฝึกอบรม และสนับสนุนพนักงานในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • สืบสวนและรายงานเหตุการณ์ อุบัติเหตุ และเหตุการณ์เฉียดตาย
 • ทำงานร่วมกับแผนกอื่น ๆ เพื่อระบุและจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • สื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็น-จป-บริหาร

คุณสมบัติ และ ทักษะที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ในต่างประเทศ

 • วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาชีพนี้จำเป็นต้องมีความรู้เฉพาะทางที่สำคัญหลายแขนง ดังนั้นการที่จป.บริหารจบสาขาเฉพาะทางมาก็จะทำให้สามารถเข้าใจถึงรูปแบบการทำงานได้ดี โดยเฉพาะการทำงานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยซึ่งหากพลาดแล้วอาจจะก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ ทำให้เรื่องของความรู้เฉพาะทางนั้นต้องแม่นยำสุด ๆ
 • ใบรับรองวิชาชีพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น Certified Safety Professional (CSP) หรือ Certified Industrial Hygienist (CIH) ใบรับรองเหล่านี้เปรียบเสมือนใบรับรองอีกขั้นที่ช่วยให้จป.บริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่กำลังทำมากขึ้น ซึ่งเป็นใบรับรองที่สามารถหาศึกษาเพิ่มเติมได้เองจากภายนอก 
 • มีภาวะผู้นำ การสื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ความรู้ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • มีประสบการณ์ในการพัฒนาและดำเนินการตามนโยบายและขั้นตอนด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ประสบการณ์การประเมินความเสี่ยงและการจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่รวดเร็ว ฉับพลัน เข้าใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าและสามารถมองหาวิธีการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที
 • ผ่านการฝึกอบรม จป บริหารตามที่กำหมายประเทศนั้นๆรับรอง

จป-บริหาร-2023

ทำไม จป.บริหารที่ดีจึงสำคัญ ?

 • เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย
 • ลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุ เหตุการณ์ และแนวโน้มเกิดความเสี่ยง (Near miss)
 • เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของพนักงาน
 • ลดโอกาสหยุดการทำงาน ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น คุณภาพของสินค้าหรือโปรดัคส์ที่ผลิตมีมากขึ้น
 • ลดค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดจากการเกิดอุบัติเหตุภายในที่ทำงาน เช่น ค่าชดเชยค่าเสียเวลา การประกันภัย และการถูกดำเนินคดี
 • ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในวงกว้าง หากมีจป.บริหารที่ดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานจริง ๆ คนภายนอกก็จะมองว่าบริษัทของคุณคือบริษัทที่ใส่ใจความปลอดภัยของพนักงานมาเป็นอันดับ 1 ทำให้มีโอกาสเติบโตได้ไม่ยาก 

สุดท้ายนี้ จป.บริหารก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญอย่างมากในการทำงาน เพราะไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานได้ดีมาก ๆ เลยทีเดียว 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมบทความเกี่ยวกับโรงานอุตสาหกรรม ให้คุณได้ทราบความสำคัญของโรงานอุตสหกรรมในชีวิตประจำวันของคุณ

เรื่องล่าสุด

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by deveindus