Home สารเคมี ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในที่ทำงาน

ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมีในที่ทำงาน

by admin
184 views
ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการทำงานสารเคมี

เมื่อต้อง ทำงานกับสารเคมี คุณควรปฏิบัติอย่างไร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด การทำงานกับสารเคมี ในสถานที่ทำงาน อาจทำให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากสารเคมีได้

หากผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัยในการทำงานกับสารเคมี หรือหากผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความเข้าใจ ต่อไปนี้คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ ทำงานกับสารเคมี

ทำความเข้าใจทำงานกับสารเคมี

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้

การทำงานกับสารเคมีสิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือการเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่ากำลังเจอกับอะไรอยู่ โดยการศึกษาเอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) สำหรับสารอันตรายแต่ละชนิดและทุกรายการที่มีอยู่ในสถานที่ทำงาน ผู้จำหน่ายสารเคมีหรือผู้ผลิตสารเคมีต้องจัดเตรียมเอกสารข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นปัจจุบันให้กับผู้ใช้งาน โดยต้องมีการอัปเดตเอกสารข้อมูลความปลอดภัยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

เมื่อใดก็ตามที่เริ่มใช้สารเคมีชนิดใหม่ในที่ทำงาน จะต้องศึกษา SDS ของสารเคมีชนิดนั้นๆ ให้เข้าใจเสียก่อน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบอันตรายจากสารเคมีและทำการป้องกันได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมถึงมาตรการป้องกันต่างๆ เช่น อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือการออกแบบพื้นที่การใช้งาน

เมื่อทราบคุณสมบัติของสารเคมีแล้วให้นำข้อมูลของสารเคมีนั้นๆ มาใช้ประโยชน์เพื่อความปลอดภัย ดังต่อไปนี้

 • ออกแบบพื้นที่ของสถานที่ทำงานเพื่อให้สามารถใช้งานสารเคมีอย่างปลอดภัย
 • กำหนดวิธีการทำงานที่ปลอดภัย
 • จัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย ห่างจากสิ่งที่อาจทำให้เกิดปฏิกิริยา
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เช่น PPE อุปกรณ์ฉุกเฉินกรณีหกรั่วไหลหรือเกิดไฟไหม้ เป็นต้น

PPE-ทำงานกับสารเคมี

เลือกช้ PPE ที่ถูกต้อง ในการ ทำงานกับสารเคมี

เมื่อคุณเข้าใจคุณสมบัติที่เป็นอันตรายของสารเคมีแล้ว คุณสามารถกำหนดชนิดของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสารเคมีชนิดนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น

 • สวมถุงมือยางกันสารเคมี
 • สวมแว่นครอบตา
 • สวมอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ

การเลือก PPE ได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้ทำงานกับสารเคมีได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

การจัดเก็บสารเคมีอย่างปลอดภัย

สารเคมีหลายชนิดทำปฏิกิริยารุนแรงเมื่อสัมผัสกับสารอื่น ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากสารเคมีมากมาย รวมถึไฟไหม้ การระเบิด หรือกลุ่มก๊าซพิษ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับสารเคมีที่เข้ากันไม่ได้ ต้องแน่ใจว่าสารเคมีอันตรายใดๆ ที่ใช้ในสถานที่ทำงานได้รับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย ซึ่งข้อกำหนดพื้นฐานในการจัดเก็บสารเคมี ได้แก่

  • จัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากพื้นที่เตรียมอาหารและเครื่องดื่ม
  • เก็บรักษาสารเคมีไว้ในที่ที่ปลอดภัยเพื่อไม่ให้พนักงานหรือผู้ไม่ได้รับอนุญาตเข้าถึงได้
  • ติดฉลากสารเคมีแต่ละชนิดให้ชัดเจนและติดป้ายเตือนที่ถูกต้อง
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่จัดเก็บสารเคมีมีการระบายอากาศที่ดีและอยู่ห่างจากการทำงานที่อาจก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ
  • ใช้ตู้นิรภัยสำหรับจัดเก็บสารเคมีเฉพาะที่ผลิตขึ้นตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าภาชนะบรรจุสารเคมีมีความปลอดภัย ไม่ชำรุด
  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้จัดเก็บสารเคมีถูกต้องตามประเภทของสารเคมีชนิดนั้นๆ ตามหลักการจัดเก็บอย่างถูกต้อง

อบรมพนักงานอย่างละเอียด

เมื่อมีการใช้สารเคมีอันตรายในสถานที่ทำงาน การจัดหา PPE และชุดป้องกันให้กับพนักงานเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ พนักงานทุกคนที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับอันตรายจากสารเคมีต้องเข้าใจถึงความเสี่ยงและอันตรายรวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยต้องทำการฝึกอบรมพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนเพื่อให้พวกเขารู้ถึงวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การระเบิด การหกรั่วไหล หรือไฟไหม้ พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกคนควรได้รับการแนะนำด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี รวมทั้งได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้านอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ต้องอบรมให้ความรู้ ได้แก่

 • ความเสี่ยงและอันตรายของสารเคมีที่อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • การฝึกอบรมเหตุฉุกเฉินด้านอัคคีภัยและสารเคมีหกรั่วไหลรวมถึงขั้นตอนการอพยพ
 • การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากสัมผัสกับสารเคมีโดยไม่ตั้งใจ
 • วิธีการตอบสนองเมื่อเพื่อนร่วมงานสัมผัสสารเคมี
 • วิธีจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัย
 • วิธีการจัดเก็บสารเคมีอย่างถูกต้อง

สรุป

การทำงานกับสารเคมีอาจมีอันตรายเกิดขึ้นได้ หากไม่มีระบบการจัดการที่ดีพอ โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมสารเคมีเกี่ยวกับคุณสมบัติของสารเคมีชนิดนั้นๆ รวมถึงมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ของสารเคมี ซึ่งสามารถศึกษาได้จากเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีหรือที่เราเรียกว่า SDS

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมบทความเกี่ยวกับโรงานอุตสาหกรรม ให้คุณได้ทราบความสำคัญของโรงานอุตสหกรรมในชีวิตประจำวันของคุณ

เรื่องล่าสุด

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by deveindus