Home ระบบไฟฟ้า ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า และ ข้อควรปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

ความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า และ ข้อควรปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

by admin
135 views
ข้อควรปฏิบัติงานกับไฟฟ้า

เรียนรู้วิธี การทำงานกับไฟฟ้า ด้วยความปลอดภัย ต้องทำอย่างไร

ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมากเช่นนั้นแล้ว การทำงานกับไฟฟ้า ต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่ง

โดยเฉพาะสังคมปัจจุบันหากไม่มีไฟฟ้าแล้วความสะดวกสบายหรือความเจริญคงขาดหายไป แต่ถึงอย่างไรก็ตามไฟฟ้าถึงจะมีประโยช์อย่างมากแต่หากผู้ใช้ไม่มีความรู้และขาดความระมัดระวังก็อาจทำให้เกิดอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เช่นกันวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อควรระวังและการป้องกันตนเองจากไฟฟ้าว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้าง

1. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยใน การทำงานกับไฟฟ้า

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระมัดระวังเมื่อทำงานกับไฟฟ้าความปลอดภัยต้องยังคงอยู่และต้องปฏิบัติตามกฎพื้นฐานบางประการก่อนแนวทางพื้นฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าที่ระบุไว้ด้านล่างนี้จะช่วยให้ทำงานกับไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย

 • สิ่งแรกของความปลอดภัยในการทำงานกับไฟฟ้า คือหลีกเลี่ยงน้ำตลอดเวลาที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อย่าสัมผัสหรือพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์หรือวงจรไฟฟ้าด้วยมือที่เปียก ซึ่งเป็นการเพิ่มการนำไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้า
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ที่มีสายหลุด ฉนวนชำรุด หรือปลั๊กหัก
 • หากกำลังทำงานกับเต้ารับ ให้ปิดไฟหลักเสมอ และต้องติดป้ายบนแผงควบคุมเพื่อป้องกันการเปิดสวิตช์หลักโดยไม่ตั้งใจ
 • ใช้เครื่องมือที่มีฉนวนเสมอขณะทำงาน
 • อันตรายจากไฟฟ้า ได้แก่ ชิ้นส่วนที่มีพลังงานสัมผัสและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ป้องกันซึ่งอาจได้รับอันตรายจากไฟฟ้าโดยไม่คาดคิด ควรมีป้ายเตือนเสมอ “อันตรายไฟฟ้าช็อต”
 • สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าอย่างเหมาะสมเสมอ ขณะที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 • อย่าพยายามซ่อมแซมอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้า ตรวจสอบเสมอว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าโดยใช้เครื่องวัดไฟฟ้าก่อนเสมอ
 • ห้ามใช้บันไดอะลูมิเนียมหรือเหล็กหากกำลังปฏิบัติงานกับเต้ารับที่มีความสูง ให้ใช้บันไดไม้ไผ่ ไม้ หรือไฟเบอร์กลาสแทน
 • ต้องทราบรหัสสายไฟฟ้าในประเทศ
 • ตรวจสอบ GFCI ทั้งหมดเดือนละ 1 ครั้ง 

Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) คือ ตัวขัดขวางวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

พื้นฐานของการป้องกันตัวเองจากไฟฟ้า

2. พื้นฐานของการป้องกันตัวเองจากไฟฟ้า

ไฟฟ้ามีศักยภาพที่จะเป็นอันตรายอย่างยิ่งและสร้างความเสียหายต่อผู้คนและทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้มาตรการป้องกันสามารถลดความเสี่ยงให้กับผู้ปฏิบัติงานได้เมื่อทำงานกับไฟฟ้า 

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟฟ้าปิดอยู่เมื่อต้องทำงานกับไฟฟ้า ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กอุปกรณ์ สับสวิตช์เบรกเกอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านสิ่งที่กำลังทำงานอยู่ เมื่อใช้มาตรการนี้จะขจัดอันตรายส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงานที่กำลังทำได้
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีใครเปิดไฟฟ้าอีกครั้งในขณะที่กำลังปฏิบัติงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณรับรู้ว่าคุณปิดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน หากมีใครมาเปิดกระแสไฟฟ้าในขณะกำลังงาน อาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้ ซึ่งหากมีการใช้งาน log out – tag out จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะไม่มีใครสามารถเปิดกระแสไฟฟ้าได้
 • ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมถึงแม้ว่าจะมีการปฏิบัติตามขั้นตอนด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้าแล้ว อุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้  ดังนั้น ทางที่ดีควรใช้ความระมัดระวังและป้องกันตัวเองด้วยเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น สวมรองเท้าบูทที่มีพื้นรองเท้าเป็นยางหนาหรือหุ้มฉนวน  เพื่อให้กระแสน้ำไหลผ่านลงสู่พื้นน้อยลง นอกจากนี้ ห้ามใช้มือยันพื้น มิฉะนั้นจะทำให้รองเท้าไม่เป็นฉนวน ใช้เครื่องมือที่มีด้ามจับหุ้มฉนวนซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้กับไฟฟ้า หลีกเลี่ยงการใช้โลหะหรือวัสดุนำไฟฟ้าในขณะที่ทำงาน เช่น บันไดโลหะ
 • ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังสิ่งสำคัญในการทำงานกับไฟฟ้า คือ ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย ระวังสภาพแวดล้อมในขณะที่ทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีน้ำที่ไฟฟ้าสามารถผ่านที่ที่กำลังทำงาน หรือบริเวณนั้นสว่างเพียงพอที่จะทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ตรวจดูให้แน่ใจว่าไม่มีสายไฟไม่ชำรุด ก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งสละเวลาเพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเพื่อหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กำลังปฏิบัติงานและขจัดอันตรายให้หมดไปก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง

สรุป

การทำงานกับไฟฟ้า เป็นอันตรายถถึงชีวิตได้ หากผู้ปฏิบัติงานไม่รู้ว่าตนเองกำลังทำอะไรอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัย จะต้องดำเนินการโดยผู้ที่มีความรู้เฉพาะทางเท่านั้น และจะต้องมั่นใจว่ากระแสไฟฟ้าถูดตัดออกอย่างสมบูรณ์และจะไม่มีใครมาเปิดกระแสไฟฟ้าได้จนกว่าจะทำงานเสร็จสิ้น

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ. 2558
 2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
 3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภ้ยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (ฉบับที่ 2)
 4. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับเรา

แหล่งรวมบทความเกี่ยวกับโรงานอุตสาหกรรม ให้คุณได้ทราบความสำคัญของโรงานอุตสหกรรมในชีวิตประจำวันของคุณ

เรื่องล่าสุด

@2024 – All Right Reserved. Designed and Developed by deveindus